HappyHour: Patchwork

Jemp Schuster

Eng Stonn laang spillt de Jemp Schuster sengem Publikum eppes vir, e verzielt iwwert dat, wat mer all an der Lescht erlieft hunn, wat jiddereen iergert a wat ee freet.
Privat, gesellschaftlech a politesch ginn et der laanscht d'Baken, mä och iwwert déi gréisste Katastrof muss ee kënne lästeren a laachen. Dann ass de Frust besser ze erdroen.
E kabarettistesch, satiresche Moment ier mer an de wuelverdéngte Feierowend ginn.

Mëttwochs 6., 13. an 20. Mee um 18:00 Auer am Foyer-Bar Kapuzinertheater

Réservations: